Home Sportski Savez Konkurs za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada

Konkurs za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada

02/12/2016
Konkurs za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada

Na osnovu člana 35. tačka 16. Statut sportskog saveza opštine Senta i lčan 27. Pravilnika o dodeljivanju sportskih priznanja i nagrada Sportskog saveza opštine Senta, Komisija za sprovođenja postupka i predlaganja najboljih sportista, sportskih organizacija i pojedinaca za 2016. godinu, dana 02.decembra 2016. godine raspisuje sledeći

Folmular     |     Folmular ekipa     |      Folmular životno delo

KONKURS

za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada Sportskog saveza opštine Senta

 

Sportska priznanja mogu se deliti prema sledećim kriterijumima :

  1. ZA IZUZETNU DUGOGODIŠNJU AKTIVNOST- ŽIVOTNO DELO

Nagrada se dodeljuje za dugogodišnje angažovanje u sportu (aktivni sportista, sportski stručnjak, zapažen naučni, stručni i sportski radnik i drugo), za doprinos demokratizaciji sporta i fizičke kulture, povezivanju sporta sa privredom, ostvarivanju saradnje sa društvenim organizacijama i udruženjima građana, razvijanju i unapređivanju vaspitnog rada, formiranju moralnog lika sportista, za doprinos razvoju i afirmaciji sporta i fizičke kulture u opštini Senta i šire.

Takođe, za obezbeđenje razvoja vrhunskog sporta, unapređenje masovnih oblika sportskih aktivnosti, učestvovanja u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima, zastupanju interesa sporta pred gradskim, državnim i drugim organima i organizacijama,

  1. NAJUSPEŠNIJOJ SPORTSKOJ ORGANIZACIJI GODINE (klub, udruženje i dr.):

Nagrada se dodeljuje za postignute značajne takmičarske rezultate koje su postigli njeni članovi u zamlji i inostranstvu tekuće godine, Takođe, za zastupanje zajedničkih interesa kluba ili udruženje  pred gradskim i državnim organima i organizacijama, obezbeđenje uslova za razvoj vrhunskog sporta, preduzimanje aktivnosti radi omasovljavanja članstva u klubu, pružanje stručne pomoći svojim članovima za unapređivanje njihovog rada, organizovanje inovacija znanja stručnih kadrova u klubu, aktivnosti na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova, obezbeđenje funkkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema na nivou saveza, učestvovanje u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim objektima koji su potrebni organizaciji, odnosno klubu.

Komisija ima pravo da  zbog izuzetnih rezultata predloži  najbolju sportsku organizaciju posebno za individualni i posebno za kolektivni sport.

  1. NAJBOLJI SPORTISTA I SPORTISTKINJA GODINE U SVAKOJ UZRASNOJ KATEGORIJI :

Priznanje se dodeljuje za postignute značajne rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu i opštini Senta u toku godine za koje se priznanje dodeljuje. Takođe, za očuvanje sportskog ugleda kluba za koji nastupaju, za očuvanje moralnog lika sportiste i ugleda grada i zemlje.

Za ovo priznanje mogu da konkurišu sva lica koja postignu rezultate u olimpijskim sportovima u sledećim uzrasnim kategorijama: pioniri-ke, kadeti-kinje, junior-ke i seniori-ke.

Komisija za dodelu sportskih priznanja izrađuje tabelu bodovanja i rangiranja na sledeći način:

1 mesto ОI                                                                                                   320 bodova

2 mesto ОI и 1 mesto SP                                                                            310 bodova

3 mesto OI, 2 mesto SP и 1 mesto EP                                                        300 bodova

3 mesto SP, 2 mesto EP                                                                              290 bodova

3 mesto EP                                                                                                  280 bodova

4-6 mesto OI                                                                                               270 bodova

4-6 mesto SP                                                                                               260 bodova

4-6 mesto EP                                                                                               250 bodova


1 mesto na Univerzijadi, na  Evrposkim igrama                                            240  bodova

2 mesto na Univerzijadi, na  Evrposkim igrama                                            230 bodova

3 mesto na Univerzijadi, na  Evrposkim igrama                                              220 bodova


1 mesto na Mediteranskim igrama                                                                   210 bodova

2  mesto na Mediteranskim igrama                                                                  200 bodova

3  mesto na Mediteranskim igrama                                                                 190 bodova


1 mesto na Оmladinskim olimp. igrama                                                           180 bodova

2  mesto na Оmladinskim olimp. igrama                                                          170 bodova

3  mesto na Оmladinskim olimp. igrama                                                        160 bodova


1 mesto na Evropskom omladinskom olimp. festivalu                                   150 bodova

2 mesto na Evropskom omladinskom olimp. festivalu                                   140 bodova

3 mesto na Evropskom omladinskom olimp. festivalu                                   130 bodova


1 mesto na Mediteranskom prvenstvu, na Takmičenju olimp. nada              120  bodova

2 mesto na Mediteranskom prvenstvu, na Takmičenju olimp. nada              110  bodova

3 mesto na Mediteranskom prvenstvu, na Takmičenju olimp. nada              100 bodova


1 mesto na Balkansko prvenstvo                                                                      90 bodova

2 mesto na Balkansko prvenstvo                                                                      80 bodova

3  mesto na Balkansko prvenstvo                                                                     70 bodova

1 mesto na Državno prvenstvo                                                                         60 bodova

2 mesto na Državno prvenstvo                                                                        50 bodova

3 mesto na Državno prvenstvo                                                                        40 bodova


1 mesto na Prvenstvi Vojvodine                                                                      30 bodova

2 mesto na Prvenstvi Vojvodine                                                                      20 bodova

3 mesto na Prvenstvi Vojvodine                                                                      10 bodova


Pored izbora najboljeg sportiste i sportistkinje godine u svakoj uzrasnoj kategoriji, vrši se rangiranje još dvojice sportista i dve sportistkinje.

4.NAJBOLJI SPORTISTA I SPORTISTKINJA GODINE U NEOLIMPIJSKIM SPORTOVIMA

Priznanje se dodeljuje za postignute značajne rezultate na takmičenjima u zemlji i inostranstvu i opštini Senta u toku godine za koje se priznanje dodeljuje. Takođe, za očuvanje sportskog ugleda kluba za koji nastupaju, za očuvanje moralnog lika sportiste i ugleda grada i zemlje.

Komisija za dodelu sportskih priznanja izrađuje tabelu bodovanja i rangiranja na način naveden u tački 3. ovog konkursa.

Za ovo priznanje mogu da konkurišu sva lica koja postignu rezultate u neolimpijskim sportovima bez obzira na uzrasne kategorije.

Pored izbora najboljeg sportiste i sportistkinje godine u neolimpijskim sportovima uzrasnoj,vrši se rangiranje još dvojice sportista i dve sportistkinje.

5.NAJUSPEŠNIJI SPORTSKI TRENER GODINE

Priznanje se dodeljuje za aktivnost na unapređenju sportskog stvaralaštva i podizanju kvalitetnog sporta, pri čemu je od značaja: osposobljavanje sportista i ekipa za vrhunska sportska dostignuća (pojedinačna ili ekipna), postignuti takmičarski rezultati, broj sportista sa kojima je trener radio, aktivnost na stručnom i vaspitnom radu sa sportistima, za doprinos u radu trenerske organizacije i druge slične aktivnosti.

6.NAJBOLJI SPORTISTA I SPORTISTKINJA GODINE U INOSTRANSTVU

Priznanje se dodeljuje za postignute značajne rezultate na takmičenjima u klubu u inostranstvu toku godine za koje se priznanje dodeljuje. Takođe, za očuvanje sportskog ugleda kluba za koji nastupaju, za očuvanje moralnog lika sportiste i ugleda grada i zemlje

Po raspisanom konkursu za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada Sportskog saveza opštine Senta, sportske organizacij članice Sportskog saveza opštine Senta podnose prijave na formularu koji je satavni deo ovog konkursa u predviđenom roku.

Komisija nadležna za sprovođenje konkursa i donošenje predloga, izrađuje tabelu bodovanja i rangiranja.

Konkurs se objavljuje dana 02. decembra 2016. godine na zvaničnoj internet prezentaciji Sportskog saveza opštine Senta.

Rok za podnošenje prijave ja 09. decembar 2016. godine 12,00 časova.

Upravni odbor Sportskog saveza opštine Senta na osnovu predloga komisije donosi odluku o  dodeljivanju sportskih priznanja i nagrada Sportskog saveza opštine Senta.

Sportski savez opštine Senta

Predsednik UO SSOS

Bicok Robert

Broj: 63/16

02.12.2016.godine

Slične vesti