Home Sportski Savez Na Skupstini Sportskog saveza Vojvodini

Na Skupstini Sportskog saveza Vojvodini

18/10/2017
Na Skupstini Sportskog saveza Vojvodini

Na Skupstini Sportskog saveza Vojvodini, odrzan 18.10.2017. u Novom sadu, usvoljene su izmene i promene Statuta saveza. Sportski savez opstine Senta je predstavljao generalni sekretar saveza Igor Segedinski.

Slične vesti