Home Organi

Organi

Po Statutu (član 46.) Sportskog saveza opštine Senta (SSOS), usvojenog 15.11.2011. godine, organi Saveza su Skupština

  • Predsednik saveza
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinski sud i tužilac

Skupština: čini 30 delegata-predstavnika sportskih klubova, organizacija koji su u stalnom sastavu određeni od strane UO članova Saveza.

Spisak delegata Skupstine SSOS


 

PREDSEDNIK SPORTSKOG SAVEZA

Bicok Robert

Bicók Róbert

 

PODPREDSEDNIK SAVEZA

Balo Petar

 


 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Feher Čaba

Feher Čaba

Halas Mihalj

Halas Mihalj

Đorđe Vukmirović

Đorđe Vukmirović

Aleksandar Dulka

Aleksandar Dulka

Zoran Milošević

Zoran Milošević

Istvan Zapletan

Istvan Zapletan


 

Zaposleni u Sportskom Savezu

Stručna služba Saveza

SEKRETAR SAVEZA

Igor Segedinski

 Igor Segedinski

profesor fizičke kulture

 

KNJIGOVOĐA SAVEZA

Roža Šandor

Roža Šandor

samostalni računovđa,

administrator

 

 

DOMAR

Muči Ištvan

DOMAR

Fekate LasloFekate Laslo

ČISTAČICA

Rac Kevi ArankaHubai Ibolja

ČISTAČICA

Matok TerezMatok Terez

ČISTAČICA

Molnar IboljaMolnar Ibolja

ČISTAČICA

Pinter ŠandorPinter Šandor