Home Sportski Savez Uloga i zadaci jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine u sistemu sporta Republike Srbije

Uloga i zadaci jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine u sistemu sporta Republike Srbije

14/07/2016
Uloga i zadaci jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine u sistemu sporta Republike Srbije

Uloga lokalne samouprave je dobila potpuno novu dimenziju po Zakonu o sportu i pretećim aktima. Ovim putem vam šaljem prezentaciju i ulogu lokalne samouprave, sportskih saveza i itd. Iz tog razloga Vas molim da se upoznate sa istim, radi efikasnijeg budućeg rada na razvoju sporta i fizičke kulture.

pdf Lokalna samouprava prezentacija sistema sporta 2016

Slične vesti